Prohlášení a závazek českých nadací a dárců ke svým grantistům

Chceme být neziskovým organizacím oporou v době, kdy aktivně nabízejí své služby v boji proti koronaviru a zároveň jim současná situace komplikuje existenci. Ve skupině českých dárců - Nadace OSF, Nadace Albatros, Nadační fond Avast, Jan Barta, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace České spořitelny, Martin Hájek, Nadace Karla Janečka, Václav Muchna, Nadace RSJ, Nadace VIA a Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové - jsme společně připravili prohlášení, které je pro nás závazkem. Přidejte se k nám a dejte neziskovým organizacím vědět, že je teď podržíte.


V nastalé situaci způsobené pandemií COVID-19 jsme připraveni být neziskovým organizacím a občanské společnosti dobrými partnery. Našim cílem je poskytnout smysluplnou podporu, aby se organizace mohly plně soustředit na ochranu především, ale nejen, těch nejzranitelnějších ve společnosti. Chápeme, že nastanou situace, které nikdo z nás nedokáže zatím předjímat, a příjemci, stejně jako dárci, budou muset být flexibilní, aby v této době včas zajistili potřeby ve společnosti.

Proto se naše grantisty postižené nastalou situací pandemií COVID-19 zavazujeme podpořit následovně:


  • Poskytneme maximální podporu stávajícím grantistům – nabízíme maximální možnou flexibilitu a jsme připraveni dohodnout se na posunu či změně formy plánovaných aktivit, na přeformulování výstupů a výsledků projektu, diskutovat možné změny v rozpočtu apod., aniž by to mělo dopad na plánované splátky projektu.

  • Chceme adaptovat budoucí grantové výzvy na aktuální potřeby tak, aby byly co nejvíce otevřené, flexibilní v tématech i v čerpání finančních zdrojů.

  • Budeme podporovat občanský sektor – v obhajobě své existence a svých potřeb, budeme se podílet na posílení jeho hlasu a propojovat aktéry na jeho podporu.

  • Chceme vám naslouchat – chceme veřejnosti, ale i donorům zprostředkovávat potřeby našich grantistů. Jsme tady pro vás, nebojte se nás kontaktovat.

  • Budeme usilovat o to, aby i veřejnost a státní instituce aktivity neziskového sektoru docenily a aktivně podpořily – nejen v dobách krize si uvědomujeme nezastupitelnou roli neziskových organizací ve společnosti a stejně tak i to, že jen naše podpora k naplnění jejich poslání nestačí.


Již se připojili

Nadace OSF
Robert Basch

Jan Barta
dárce

Martin Hájek
dárce

Nadace RSJ
Lenka Eckertová

Martin Vohánka
dárce

Nadační fond Pramen Luhačovice
Magdaléna Petráková

Ústecká komunitní nadace
Kateřina Valešová

Nadační fond Eduzměna
Zdeněk Slejška

Tamtamy o.p.s.
Petra Černohorská

Nadace Albatros
Silke Horáková

Nadace BLÍŽKSOBĚ
Marcela Murgašová

Nadace Karla Janečka
Tomáš Řemínek

Nadace VIA
Zdeněk Mihalco

Libor Winkler
dárce

Nadace O2
Hany Farghali

Alzheimer nadační fond
Šárka Kovandová

Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci
Martina Wagnerová

Nadační fond Avast
Martina Břeňová

Nadace České spořitelny
Ondřej Zapletal

Václav Muchna
dárce

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
Monika Granja

Nadační fond nezávislé žurnalistiky
Josef Šlerka

Nadace pojišťovny Kooperativa
Milan Medek

Nadační fond Věra Čáslavská
Kateřina Machů

Nové horizonty s.r.o.
Mirka Kroupová

Připojte se také